website design

Website Design – Perla Dawn Sails

Thực hiện công việc Website Design cho công ty du lịch Perla Dawn Sails bởi Art Graphic Stock.

ART GRAPHIC STOCK – Tự hào là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam có vòng đời dịch vụ và sản phẩm theo “hệ sinh thái” khép kín. Chúng tôi cung cấp nhiều nhóm dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng của quý khách:

D3plus: THIẾT KẾ WEBSITE chuyên nghiệp và phần mềm ứng dụng đa môi trường.
Art Graphic Stock : THIẾT KẾ ĐỒ HỌA chuyên nghiệp, Thiết kế dồ họa trọn gói.
JAI CREATIVE DIGITAL AGENCY : là đơn vị được các đối tác CHÂU ÂU tin tưởng lựa chọn và sử dụng dịch vụ CHĂM SÓC TRỌN GÓI Website, thiết kế Đồ họa, Chụp ảnh, quay phim, dựng clips và in ấn…
M6.Team : cung cấp dịch vụ WEBSITE THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC.
Design-Card : cung cấp dịch vụ THIẾT KẾ TRẢ TRƯỚC
D3PLUS GLOBAL DOMAIN HOSTING : dịch vụ cung cấp HẠ TẦNG sử dụng cho website, internet, e-Commerce.


Website Design for client Perla Dawn SAil done by Art Graphic Stock.

ART GRAPHIC STOCK – Proud to be the first system in Vietnam that has a closed life cycle of products and services. We offer a wide range of suitable services to your diverse needs:

D3plus : PROFESSIONAL WEBSITE DESIGN and cross-platform software.
Art Graphic StockPROFESSIONAL GRAPHIC DESIGN, Graphic Design Package
JAI CREATIVE DIGITAL AGENCY : Trusted by EUROPE partners to choose and use SERVICE PACKAGES like website hosting services, graphic design, photography, filming and printing …
M6.Team : provides PRE-PAID WEBSITE RENTAL.
Design-Card : provides PRE-PAID GRAPHIC DESIGN
D3PLUS GLOBAL DOMAIN HOSTING : provides INFRASTRUCTURE used for website, internet, e-Commerce.

Client

Perla Dawn Sails

Hanoi Office
14B/20, Ly Nam De str,
Hanoi, Vietnam
Phone: (+84) 24 7302 8866
Email: info@perladawnsails.com

Hai Phong Office
No 9, Nui Ngoc street,
Cat Ba Town,
Hai Phong City
Phone: (+84) 936 398 332

Categories